Inhalen / verzetten

De lestijd
Probeer zoveel mogelijk op je vaste lestijd en dag te komen. Dit is niet alleen prettig voor de docent maar ook voor de leerling.

Verzetten van een les
Het kan echter voorkomen dat het echt niet lukt om op je vaste lestijd of dag te komen. Geef dit ruim van te voren aan. (Uiterlijk de week ervoor), dan kan er indien mogelijk een alternatief worden besproken. Alternatieve lestijden zijn echter zeer beperkt, vooral ´s avonds, een alternatieve lestijd is geen recht en afhankelijk van de mogelijkheden van de betreffende docent die week. De les dient wel in dezelfde week te worden ingehaald, om ophoping te voorkomen. Omdat mensen tegenwoordig door het hele jaar op vakantie gaan, is het niet mogelijk de lessen van een vakantie buiten de reguliere school vakanties in te halen.

Les vergeten of gemist
Achteraf inhalen is niet mogelijk. Deze lestijd is verloren tijd voor de docent en wordt dus gewoon doorberekend.

Ziekte of buitengewone omstandigheden
Bij uitzonderlijke omstandigheden of langdurige ziekte is in overleg een tussenstop voor kortere of langere tijd mogelijk. Reeds gedane betalingen worden niet terug betaald maar kunnen alleen worden doorgeschoven naar een volgende periode.

Ziekte of afwezigheid docent
Bij ziekte van de docent kunnen maximaal 2 lessen komen te vervallen, bij het uitvallen van meer dan 2 lessen door ziekte zal voor compensatie worden gezorgd. Dit kan zijn in de vorm van een vervanger of een restitutie van reeds betaald lesgeld.